Mòjn, co pòdac?

Latest from the Blog

Pòdzemia Jantarowégò Grifa – rpg jinspirowóny kaszëbską mitologią

Witôj wanożnikù. Pòznôj òpòwiedniã ò Jantarowim Grifie, co bronił mieszkańców Kaszëb przed smrokã – czëjemë w zôpòwiescë grë òsadzony w ùniwersum kaszëbsczich wierzeniów.… Continue reading Pòdzemia Jantarowégò Grifa – rpg jinspirowóny kaszëbską mitologią

Pierszi na Miesądzu

Profesór Roni Kikino òpiarł łokce ò nisczi kònferencyjny stół i wëproscył krzebt pòdnôszającë pësëczk. Nie czerowôł sã za ùwôgama dochtorów, jaczi òstrzégają, że tegò ôrtu stołë, slédnym czasã módné, nie są zdrowé dlô krzélów szurów, chòc gwës wigódno tedë gestikùlowac przédnyma pajama. Za nim pòd logo Mikańsczi Kòsmiczny Agencje béł cytat “Sztërë szlachë pótów na… Continue reading Pierszi na Miesądzu