Mòjn, co pòdac?

Latest from the Blog

Pòwiérnik króla (zôczątk) – A. Hébel

Dôwné farwné kwiatë mùżdżoné w kôł bótama wòjarzów, sztëczczi flastra, drzewa i wszelejaczich smiecy scelëłë królewsczi ògród. Nôwicy jich bëło na zżorgónym chùtkò wale, jaczi òddzeliwôł pòrosłi cyprisama i cedrama park òd resztë gardu. Dzél tëch bómów ju sã stôł bùdulcã czegòs, co bëło biédnym zôstãpstwã palisadë.… Continue reading Pòwiérnik króla (zôczątk) – A. Hébel

Pierszi na Miesądzu

Profesór Roni Kikino òpiarł łokce ò nisczi kònferencyjny stół i wëproscył krzebt pòdnôszającë pësëczk. Nie czerowôł sã za ùwôgama dochtorów, jaczi òstrzégają, że tegò ôrtu stołë, slédnym czasã módné, nie są zdrowé dlô krzélów szurów, chòc gwës wigódno tedë gestikùlowac przédnyma pajama. Za nim pòd logo Mikańsczi Kòsmiczny Agencje béł cytat “Sztërë szlachë pótów na… Continue reading Pierszi na Miesądzu