Mòjn, co pòdac?

Latest from the Blog

Rësznota peryhelium – D. 4 – Szimbark

Taczi, jak òn czãsto sã tuwò pòjôwialë. Òd nich zanôlegało żëcé ti òsadë. Bez wòlnëch prawów geszeftu nie tuwò nie mòglë bë tak letkò żëc, w przërównanim do jinëch òsadów. A szimbarskô òsada bëła bògatô w przërównanim do jinëch. Pò prôwdze hańdel dôwał jima wiãcy mòżlëwòsców, niżle taczim ,,regularnym” òsadóm

Remùs Barbarzińca

W òbrëmienim Dnia Jednotë Kaszëbów pòkazywómë klasykã naji nôrodny lëteraturë w jinym wëdôwkù. Tą razą rôczimë do przigòdów Remùsa w swiece Conana z Cymerie!

Czejbë Lovecraft napisôł Twôrz Smãtka

Smãtk leżi ùspiony na dnie Biélawë i wchôdô lëdzóm do głowów, a dzél z nich òddôwô mù tczã kùltiwùjącë bezbòżné, swiãtokradczé rituałë. Jô nie chcôł, bë sztora jignorancje òpadła, a mieszkańcowie Dąbrowë i Pùstk ùzdrzelë kòsmiczną grozã, zadzerznãglë zrzesz z bùtnową bezgreńcznoscą i doznelë sã ò planach Przedwiecznëch.