Mòjn, co pòdac?

Latest from the Blog

Kreatura w elektrownie

Jachtôrz na Dzëczé Maszinë – jinteligentną pòòstałosc wòjnë, jakô znikwiła cywilizacjã dostôł zlécenié ùbicô kreaturë, jakô atakùje elektrowniã w Bólszewie.

Rësznota Peryhelium, d3 “Droga do Szimbarkù”

Tëli lat pò wòjnie, jakô bëła smiertelno dlô milionów jinëch lëdzczich jistnieniów, a tima dali szło ò program i dobëcé partii.Jedny chcelë wiãcy Kòscoła, drëdzë EÙ, a jesz jinym chcało sã widzec krôj w remionach Rusëji. Tich to nôwiãcy Józwa ni mógł zrozmiec. Za wiele razë béł tam ù Rusczich i widzôł ,,rusczi mir”, cobë…

Retanié Gòdów

Gwiôzdór i Gwiôzdka wëpiarti przez Santa Clausa òdkriwają spisk mający na celu przejãcé władzë nad swiatã przez czerwònégò grëbélã. Zaczinô sã biôtka.