Mòjn, co pòdac?

Latest from the Blog

Remùs Barbarzińca

W òbrëmienim Dnia Jednotë Kaszëbów pòkazywómë klasykã naji nôrodny lëteraturë w jinym wëdôwkù. Tą razą rôczimë do przigòdów Remùsa w swiece Conana z Cymerie!

Czejbë Lovecraft napisôł Twôrz Smãtka

Smãtk leżi ùspiony na dnie Biélawë i wchôdô lëdzóm do głowów, a dzél z nich òddôwô mù tczã kùltiwùjącë bezbòżné, swiãtokradczé rituałë. Jô nie chcôł, bë sztora jignorancje òpadła, a mieszkańcowie Dąbrowë i Pùstk ùzdrzelë kòsmiczną grozã, zadzerznãglë zrzesz z bùtnową bezgreńcznoscą i doznelë sã ò planach Przedwiecznëch.

Co sã stało w chace na pòlu i smierc Trąbczewsczégò

Trąbczewsczi sã przezdrzôł na mie. Òdżiń w kominkù zaczął gasnąc. Hùmanoidalnô jistwa przëzdrzała sã na kòmink i òdżiń w bën sãzniecył. Dzywny wid òbjimnął całą jizbã, bëł mòdri a jegò farwa zëmnô. — Remùs, to je Czernik, pamiãtôsz të mòże tegò chłopa…