Batman Reevesa – noir w czëstim wëdôwkù

Batman (reż. Matt Reeves) – recenzjô bez spoilerów

Nônowszi Batman to film barżi dlô fanów Se7en Davida Finchera abò zerialu Manhunt: Unabomber niżlë dlô fanów Justice League czë Suicide Squad.

Ze wszëtczich ekranizacjów kòmiksów DC Batmanowi Reevesa nôblëżi je do Jokera Todda Phillipsa, równak no podobieństwò nie je wiôldżé – òbadwa filmë parłãczi jinspiracjô China Town Romana Polańsczégò (przë czim Batmanowi Reevesa je do tegò filma blëżi) i Taxi Driverã Scorsese.

Dokôz Reevesa to czësti krëwi kriminał noir. Mómë tuwò docyganié w sprawie mòrdarstwów, chtërne prowadzy detektiw (batman) z partnerã – kòmisérą Gordonã mët. Klasyka. Mómë zbiéranié dokazów, òbzéranié placu przestãpkù – wszëtkò tu je. Mómë tuwò mafiã chtërna pòdpłôcô szandarów ëtd. ëts.

Në ë je téż serijny mòrdôrz. Jistno Riddler je tuwò barżi jak Zodiak abò Ted Kaczynski, niżlë szwarccharakter z kòmiksu.

Gotham je kòl Reevesa juwerné do negò gardu z filmów Nolana – je nowòczasné ë realisticzné, ë równoczasno splëgawioné – fùl patologie, czpunów, gangów etc.

To wszëtkò dôwô taczi efekt, że czasã nen chłop przezeblokłi za szãtopiérza wëzdrzi dzywno – czejbë tuwò nie pasowôł. Nen efekt téż je fejn, bò dôwa wrażenié, że cos taczégò bë sã mògło zdarzëc – bòkadny knôp z depresją òb noc jidze bùten do gardu, cobë prëczkòwac gangusów. Kąsk jak w American Psycho Harrona, le tuwò młodi bògôcz nie je sadistą, le czëje, że mô misjã.

We filmie Reevesa gadżetë Batmana to nie wòjskòwi sprzãt, le taczé zachë, chtërne milionéra w Americe bë so mógł sprawic – drodżi wóz, sprzãtë do spòrtów ekstremalnëch ëtd.

Pattinson jakno Bruce Wayne dôwô radã. Pò prôwdze graje tuwò wieszczégò, le to pasëje do wizji filmù.

Tak dëcht to wszëtce grają fejn abò baro fejn (pingwin i Riddler! <3) òkróm Zoe Kravitz jakno catwoman – òna mô taczi sóm talent i manierã jak pòlskô achtórka Julia Wieniawa.

Sóm film je baro snôżi – kòżden kadr je tuwò nakrãcóny z jakąs ùdbą. Klimat noir sã wëléwô z kòżdi klatczi. Gra widã to je maestriô chtërna zasługiwô na Oscara. Mùzyka jistno.

Szkòda leno, że to PG13. Kąsk tuwò felëje krëwi, wëblurowóné sztriptizerczi wëzdrzą dzywno – le to nie psëje całoscë òdbiéru. W òczë sã téż rzucô letkô propagańda – biôłi lëdzë są lëchi, a jinszi są swiãti. To równak znak czasów.

Tak czë jinaczi to na gwes nôlepszô ekranizacjô Batmana w historii. Zachãcywóm do obzéraniô. Jô dôwóm 8/10 (minusë za Kravitz-Wieniawã ë propagańdã).

Szëmón Grot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s