Droga Wòlnëch Lëdzy

Ju niedługò do kùpieniô “Droga Wòlnëch Lëdzy i drëdżé òpòwiednie naszinie”. Jô rôczã do zazéraniô na stronã, bãdą sã pòjôwiałë wëjimczi pòswiôstków fantasy, jaczé przeniosą naju do swiata bòrówców, dãplów zamieszkónëch przez trzãsëwidów ë biôtczi procëm władzë czarzbónów Gòrzana.